Tuitter::setHttpCache

HTTP制御用の一時ファイルのキャッシュ場所を指定する。

setHttpCache( Tuitter_Cache $cache )

パラメータ

cache

キャッシュの保存先となるオブジェクト。
Tuitter_Cache_Interfaceを実装している必要がある。

$t = new Tuitter($user, $passwd);
$t->setHttpCache(new Tuitter_Cache_File('/path/to/dir/'));